Taki stan budowy jest na dzień dzisiejszy. Rok 2023 poświęcimy głównie na dach. Wszystkim za wszystko DZIĘKUJEMY! Budujemy Wspólnotę SERC, do której zapraszamy i Ciebie!