Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.

– Jutrznia i Godzina Czytań o godz. 8.30.

– Uroczysta liturgia w naszej kaplicy rozpocznie się o  godz. 18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu po liturgii do godz.22.00.

Sakrament pokuty i pojednania: 8.30-9.00 oraz 17.00-17.50.