– ROWEROWA PIELGRZYMKA WYRUSZY NA JASNĄ GÓRĘ 26 SIERPNIA. Ojcem duchownym pielgrzymki będzie o. Sławomir Dworek OMI – przełożony klasztoru opolskiego oraz wikariusz prowincjalny. Pielgrzymka potrwa 2 dni. Zapisy w zakrystii.