Od września wśród wielu wspólnot, chcemy , aby powstała orkiestra. Chcemy uczyć , zwłaszcza dzieci, gry na tych instrumentach. Gdyby ktokolwiek miał w domu jakiś instrument i chciałby go odprzedać lub podarować, prosimy, by kontaktować się o. Proboszczem.