Jon 3,1-10
Post i umartwienie nie zmieniają Boga, ale zmieniają człowieka ?