Mt 6,7-15
Warto czasami sprawdzić jaka jest moja modlitwa… czy traktuję Boga jak pogańskie bóstwo, czy jak kochającego Ojca? ?