Iz 58,1-9a
Zanim zaczniesz pościć przed Bogiem napraw krzywdy wyrządzone ludziom ?