Zapraszamy dzisiaj na godz. 18.00 Mieszkańców ulic : Borka
Mossora, Matei, Wygonowej.