Ewangelia (Mt 25, 14-30) – otwórz Biblię i rozważ 🙂