- Wyjazd do DN. - Różaniec o godz. 7.30. - Próba scholki o godz. 9.30. - Spotkanie ministrantów o godz. 11.00.