- Różaniec o godz. 7.30. -  ADORACJA 17.00-17.50. - Spotkanie przedchrzcielne o godz. 18.40.