NIEDZIELA – 10.03.2024

8.00

1/ Za + teścia Jana Boczkowskiego  ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

2/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Grażyny, Romana, Marysi, Genowefy, Katarzyny, Piotra, Asi, Jakuba, Julii. Proszę o rozwiązanie wszystkich zawiłych spraw ( 11/30)

10.00

1/ W podziękowaniu za dar życia i otrzymane łaski za wstawiennictwem MBNP i św. JPII z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha Św. dla Ani i Tomka Stańczyk z okazji 10 rocznicy urodzin

2/ O pomyślne leczenie i powrót do sił Zofii

11.00 DPS

Za + Ernesta Koziol ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

12.00

1/ Chrzest Laury

2/ W podziękowaniu za dar życia i otrzymane łaski za wstawiennictwem MBNP i św. JPII z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha Św. dla Magdaleny Stachery z okazji kolejnej rocznicy urodzin rocznicy urodzin

19.00

W intencji przemiany serca męża Arka (2/10)

W kaplicy klasztornej

W intencji Parafian , Dobrodziejów oraz pracujących przy budowie kościoła z Firmy Urbacka

Za + Henrykę Chamielec ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

 

Poniedziałek 11.03.2024

8.00

1/ O dar nieba dla dusz czyściowych ( nowennowa 1)

2/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Grażyny, Romana, Marysi, Genowefy, Katarzyny, Piotra, Asi, Jakuba, Julii. Proszę o rozwiązanie wszystkich zawiłych spraw ( 12/30)

18.00

Za ++ Joachima Pinkawa oraz ++ z rodziny Czyrny i Pinkawa

W kaplicy klasztornej:

Za + teścia Jana Boczkowskiego  ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

Za + Ernesta Koziol ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

Za + Henrykę Chamielec ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

 

WTOREK – 12. 03.2024

8.00

1/ O dar nieba dla dusz czyściowych ( nowennowa 2)

2/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Grażyny, Romana, Marysi, Genowefy, Katarzyny, Piotra, Asi, Jakuba, Julii. Proszę o rozwiązanie wszystkich zawiłych spraw ( 13/30)

18.00

Przez wstawiennictwo św. JPII o Dar Mądrości na czas egzaminu specjalistycznego dla Agnieszki

W kaplicy klasztornej:

Za + teścia Jana Boczkowskiego  ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

Za + Ernesta Koziol ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

Za + Henrykę Chamielec ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

ŚRODA –13. 03.2024

8.00

1/ O dar nieba dla dusz czyściowych ( nowennowa 3)

2/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Grażyny, Romana, Marysi, Genowefy, Katarzyny, Piotra, Asi, Jakuba, Julii. Proszę o rozwiązanie wszystkich zawiłych spraw ( 14/30)

18.00

Za + Ryszard Bilskiego w 15 rocz.śm. oraz za ++ rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo

W kaplicy klasztornej:

Za + teścia Jana Boczkowskiego  ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

Za + Ernesta Koziol ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

Za + Henrykę Chamielec ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

CZWARTEK –14. 03.2024

8.00

1/ O dar nieba dla dusz czyściowych ( nowennowa 4)

2/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Grażyny, Romana, Marysi, Genowefy, Katarzyny, Piotra, Asi, Jakuba, Julii. Proszę o rozwiązanie wszystkich zawiłych spraw ( 15/30)

18.00

Za + Ernesta Koziol ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

 W kaplicy klasztornej:

Za + teścia Jana Boczkowskiego  ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

Za + Henrykę Chamielec ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

PIĄTEK –15.03.2024

8.00

1/ O dar nieba dla dusz czyściowych ( nowennowa 5)

2/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Grażyny, Romana, Marysi, Genowefy, Katarzyny, Piotra, Asi, Jakuba, Julii. Proszę o rozwiązanie wszystkich zawiłych spraw ( 16/30)

18.00

1/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą przez wstawiennictwo św. JPII o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Antka Marczyk z okazji 17 rocznicy urodzin

2/ O powrót do zdrowia ciężko chorego 8-miesięcznego Nikodema

W kaplicy klasztornej:

Za + teścia Jana Boczkowskiego  ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

Za + Ernesta Koziol ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

Za + Henrykę Chamielec ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

SOBOTA –16.03.2024

8.00

1/ O dar nieba dla dusz czyściowych ( nowennowa 6)

2/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Grażyny, Romana, Marysi, Genowefy, Katarzyny, Piotra, Asi, Jakuba, Julii. Proszę o rozwiązanie wszystkich zawiłych spraw ( 17/30)

18.00

Za + Ernesta Koziol ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

W kaplicy klasztornej:

Za + teścia Jana Boczkowskiego  ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

Za + Henrykę Chamielec ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

NIEDZIELA – 17.03.2024

8.00

Za + teścia Jana Boczkowskiego  ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

10.00

W podziękowaniu za dar życia i otrzymane łaski za wstawiennictwem MBNP i św. JPII z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha Św. dla Ani 14 rocznicy urodzin

12.00

Za + Ernesta Koziol ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

19.00

W intencji przemiany serca męża Arka ( 3/10)

W kaplicy klasztornej

W intencji Parafian , Dobrodziejów oraz pracujących przy budowie kościoła z Firmy Urbacka

Za + Henrykę Chamielec ( Msza św. gregoriańska 01 marzec – 31 marzec)

O dar nieba dla dusz czyściowych ( nowennowa 7)