NIEDZIELA – 18.02.2024

8.00

Za + Mirosławę Prochota ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

10.00

1/ Z okazji 50 rocznicy urodzin Anny Mazurkiewicz – Biczuk w podziękowaniu za dar życia i otrzymane łaski za wstawiennictwem MBNP i św. JPII z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha Św. dla Solenizantki i całej Rodziny na każdy kolejny dzień

2/ Z okazji 50 rocznicy urodzin Wojciecha w podziękowaniu za dar życia i otrzymane łaski za wstawiennictwem MBNP i św. JPII z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha Św.

3/ Za + męża Mikołaja Hylewskiego w 2 rocz.śm. z prośbą o radość wieczną

11.00 DPS

Za + mamę Marię Koza ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

12.00

1/ Z okazji 17. rocznicy urodzin Szymona w podziękowaniu za dar życia i otrzymane łaski za wstawiennictwem MBNP i św. JPII z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha Św. dla Solenizanta i całej Rodziny na każdy kolejny dzień

2/ Roczek Tymonka

19.00

Za + Irkę Reska  ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

Kaplica klasztorna

W intencji Parafian , Dobrodziejów oraz pracujących przy budowie kościoła z Firmy Urbacka

Poniedziałek 19.02.2024

8.00

Za + Mirosławę Prochota ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

18.00

Za + mamę Marię Koza ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

W kaplicy klasztornej:

Za + Irkę Reska  ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

WTOREK – 20. 02.2024

8.00

Za + Mirosławę Prochota ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

18.00

Za + mamę Marię Koza ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

W kaplicy klasztornej:

Za + Irkę Reska  ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

 

ŚRODA –21. 02.2024

8.00

Za + Mirosławę Prochota ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

18.00

Za + mamę Marię Koza ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

W kaplicy klasztornej:

Za + Irkę Reska  ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

CZWARTEK –22. 02.2024

8.00

Za + Mirosławę Prochota ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

18.00

„Za wstawiennictwem bł. Hanny Chrzanowskiej o dobre przeżycie czasu Wielkiego Postu  dla pracowników ochrony zdrowia, członków Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich oraz ich rodzin. Niech spojrzenie na św. krzyż uosabia nasze spojrzenia na wszystkich chorych, cierpiących i potrzebujących opieki.”

W kaplicy klasztornej:

Za + Irkę Reska  ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

Za + mamę Marię Koza ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

PIĄTEK –23.02.2024

8.00

Za + Mirosławę Prochota ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

18.00

Z okazji 9.rocznicy urodzin Pawełka w podziękowaniu za dar życia i otrzymane łaski za wstawiennictwem MBNP i św. JPII z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha Św.

W kaplicy klasztornej:

Za + Irkę Reska  ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

Za + mamę Marię Koza ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

SOBOTA –24.02.2024

8.00

Za + mamę Marię Koza ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

18.00

Za + Mirosławę Prochota ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

W kaplicy klasztornej

Za + Irkę Reska  ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

NIEDZIELA – 25.02.2024

8.00

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. JPII `z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i moc Ducha Św. z okazji kolejnej rocznicy ślubu Marii i Krzysztofa oraz z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla dzieci i wnuków

10.00

1/ Z okazji Sebastiana Gawlikowskiego z okazji  rocznicy urodzin w podziękowaniu za dar życia i otrzymane łaski za wstawiennictwem MBNP i św. JPII z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha Św.

2/ Za + Alfreda Czurlok i Wilii Tomiczek w kolejną rocz. śm. ++ ich rodziców, rodzeństwo oraz ++ z pokrewieństwa

11.00 DPS

Za + mamę Marię Koza ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

12.00

1/ W podziękowaniu za dar życia i otrzymane łaski za wstawiennictwem MBNP i św. JPII z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha Św. dla męża Tadeusza

2/ Z okazji 86. rocznicy urodzin Danuty Siciarz w podziękowaniu za dar życia i otrzymane łaski za wstawiennictwem MBNP i św. JPII z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha Św.

19.00

Za + Mirosławę Prochota ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

W kaplicy klasztornej

W intencji Parafian , Dobrodziejów oraz pracujących przy budowie kościoła z Firmy Urbacka

Za + Irkę Reska  ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)