NIEDZIELA – 28.01.2024

8.00

Za + Barbarę Galla ( Msza św. gregoriańska 01 stycznia– 30 stycznia)

10.00

1/ Za + Jadwigę Radwańską ( Msza św. gregoriańska 01 stycznia– 30 stycznia)

2/ W intencji Ojczyzny o wolność moralną i społeczną

11.00 DPS

W intencji Parafian , Dobrodziejów oraz pracujących przy budowie kościoła z Firmy Urbacka

12.00

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski dla Andrzej Sokołowskiego z okazji 70.rocznicy urodzin

19.00

Za + Jerzego Wasilewskiego w 8 rocz.śm. oraz ++ z rodziny Wasilewskich

Poniedziałek 29.01.2024

8.00

Za + Barbarę Galla ( Msza św. gregoriańska 01 stycznia– 30 stycznia)

18.00

1/ Za + Jadwigę Radwańską ( Msza św. gregoriańska 01 stycznia– 30 stycznia)

2/ O życie wieczne dla Tomasza Buko

WTOREK – 30. 01.2024

8.00

Za + Barbarę Galla ( Msza św. gregoriańska 01 stycznia– 30 stycznia)

18.00

1/ Za + Jadwigę Radwańską ( Msza św. gregoriańska 01 stycznia– 30 stycznia)

2/ O życie wieczne dla Mariusza Komońskiego  oraz z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Pauliny z dziećmi

ŚRODA –31. 01.2024

8.00

OMI

18.00

Przez Serce Niepokalanej oraz za wstawiennictwem św. JPII z prośbą o  zdrowie duszy i ciała, o łaskę czystości serca, łaskę żywej wiary

CZWARTEK –01. 02.2024

8.00

1/ Za + Mirosławę Prochota( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

2/ O dar nieba dla dusz czyściowych ( Msza św. nowennowa 1)

18.00

Przez Serce Niepokalanej oraz za wstawiennictwem św. JPII z prośbą o  zdrowie duszy i ciała, o łaskę czystości serca, łaskę żywej wiary

 

W kaplicy klasztornej:

Za + Irkę Reska  ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

Za + mamę Marię Koza ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

PIĄTEK –02.02.2024

8.00

1/ Za + Mirosławę Prochota( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

2/ O dar nieba dla dusz czyściowych ( Msza św. nowennowa 2)

18.00

W intencji męża i syna oraz rodziny Jakubiec

W kaplicy klasztornej:

Za + Irkę Reska  ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

Za + mamę Marię Koza ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

SOBOTA –03.02.2024

8.00

1/ Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy otwarcie i publicznie  usiłują wpoić w serca dzieci i młodzieży obojętność, wzgardę a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki

2/ Za + Mirosławę Prochota( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

3/ O dar nieba dla dusz czyściowych ( Msza św. nowennowa 3)

18.00

Za + Mariana Forysia

W kaplicy klasztornej

Za + mamę Marię Koza ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

Za + Irkę Reska  ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

 

NIEDZIELA – 04.02.2024

8.00

Dziękczynna za otrzymane łaski przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski z okazji rocznicy urodzin w intencji Panu Bogu wiadomej

10.00

1/ Za + Mirosławę Prochota( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

2/ Za + Wiesławę Świrską w 3 rocz.śm.

11.00 DPS

Za + mamę Marię Koza ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)

12.00

1/ Dziękczynna za otrzymane łaski przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski dla Asi Stachery z okazji 28.rocznicy urodzin

2/ O dar nieba dla dusz czyściowych ( Msza św. nowennowa 4)

19.00

Za + Elżbietę Barylewicz w 5 rocz.śm.

W kaplicy klasztornej

Za + Irkę Reska  ( Msza św. gregoriańska 01 luty – 01 marzec)