W Niedzielę Miłosierdzia o godzinie 15.00, na placu przy al. Witosa w Opolu – gdzie powstać ma 400. parafia diecezji opolskiej – Ordynariusz Opolski – bp Andrzej Czaja, Prowincjał Polskiej Prowincji – o. Paweł Zając OMI, proboszcz-nominat – o. Franciszek Bok OMI, oblaci, prezbiterzy diecezjalni oraz wierni – zgromadzili się na wspólnej modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia. Po niej nastąpiło poświęcenie terenu pod mającym powstać kościołem pw. św. Jana Pawła II. Opiekę nad nową parafią biskup opolski powierzył Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej.

Jako, że jako oblaci, swoje posłannictwo spełniamy we wspólnocie i przez wspólnotę, nowy komunitet zakonny będzie tworzyło czterech misjonarzy Niepokalanej:

Dla naszej prowincji, podjęcie się budowania nowej wspólnoty parafialnej, jest także wyrazem wdzięczności Opatrzności Bożej za 100-lecie obecności oblatów w Polsce.

Powstanie tutaj nowe tabernakulum, które będzie otoczone modlitwą ludzi, powstaną nowe konfesjonały, które będą miejscami miłosierdzia Bożego, nowa ambona, z której będzie głoszone słowo Boże. Jesteśmy zachwyceni, jako misjonarze, że możemy w tym uczestniczyć – powiedział o. Paweł Zając OMI, prowincjał.

W uroczystościach uczestniczyli nowi parafianie z dotychczasowych wspólnot w Kolonii Gosławickiej i Gosławic.

To bardzo piękna uroczystość – już czujemy się tutaj jak w domu – powiedziała jedna z uczestniczek uroczystości.

Wspólnota oblacka tymczasowo zamieszka w wynajętym domu, który odwiedzili: prowincjał oraz biskup diecezjalny. Ordynariusz Opolski pobłogosławił dom oraz poświęcił krzyże dla czterech pierwszych członków oblackiej wspólnoty, której prawne ukonstytuowanie zostanie podjęte na najbliższej radzie prowincjalnej.

Powstanie nowego kościoła jest nie tylko przedsięwzięciem budowlanym, ale przede wszystkim chodzi o tworzenie nowej wspólnoty. Dlatego też zgromadzeni na uroczystości zostali poczęstowani tradycyjnym, śląskim kołoczem. Tymczasowo na placu przeznaczonym na świątynię, powstanie kaplica, w której pierwsza liturgia przewidziana jest na niedzielę 19 maja.

Na zadanie, które stoi przede mną, patrzę z lękiem i z nadzieją. Z lękiem, bo nie wiem, czy dam radę, ale według rozeznania, które czyniliśmy, uważam, że ta wspólnota parafialna powstaje z natchnienia i światła Ducha Świętego – powiedział o. Franciszek Bok OMI.

Dla Kościoła opolskiego jest to ważny moment – podkreślał biskup Andrzej Czaja.

Utworzenie tej parafii podyktowane jest tym, by jak najlepiej wyjść naprzeciw i zaspokoić dobro duchowe mieszkańców rozbudowujących się osiedli Medyk i Zawada, a także innych nowych zabudowań.

Projekt budowy według propozycji Błażeja Marchewki zakłada powstanie świątyni na planie krzyża z charakterystycznymi elementami tiary papieskiej, w nawiązaniu do patrona parafii – św. Jana Pawła II. Plac przed kościołem będzie nie tylko miejscem dojścia do świątyni, ale ma również dawać okazję budowania relacji międzyludzkich. Za obiektem sakralnym ma powstać klasztor, w którym docelowo może zamieszkać sześciu zakonników.

Budowa kościoła może potrwać od 3 do 5 lat – zdradza Ordynariusz Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, o. Paweł Zając OMI.

Zobacz również materiał wyemitowany w opolskim oddziale Telewizji Polskiej:

 

 

 

 

 

(pg)