Wspomóż budowę kościoła parafialnego:

Konto Bankowe:

Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
ul. Ostatnia 14; 60-102 Poznań
67 1600 1462 1810 1048 3000 0023
z dopiskiem: na budowę kościoła w Opolu