- Różaniec o godz. 7.30. - Nabożeństwo do Św. JPII. o godz. 17.30. - Katecheza dla Dorosłych Lektorów o godz. 18.40.