- Różaniec o godz. 7.30. - Adoracja NS od 17.00-17.50. - STREFA KIBICA godz. 17.00– zapraszamy! - Spotkanie chóru o godz. 19.30.