Ojcowie głoszą dzisiaj Słowo Boże w następujących parafiach:
– o. Superior w Wierz chu;
– o. Jerzy  w Pietrowicach ;
– o. Krzysztof Nering w Mochowie

Dziękujemy Wspólnotom na czele z Duszpasterzami za wszelkie dobro i dary serca.