Rozważanie na Boże Ciało.
Msze sw. w porządku niedzielnym.
Ok. 10. 40 procesja wokół kaplicy.
Będziemy słuchać czterech Ewangelii.