Trzeba mówić głośno o swoich marzeniach.
Dziękuję tym, którzy chcą spełniać te marzenia.
Przez cały adwent u nas staramy się je spełniać.
Już pierwsze osoby otrzymały pomoc.