Godzina łaski o godz. 12.00. Rozpoczniemy od Eucharystii.